EFEKTIIVSED JA TÖÖKINDLAD
BIOMETAANI LAHENDUSED

Meist
lähemalt

Bioforce on biometaani tootmisele keskendunud ettevõte, kelle põhitegevuseks on biomassi, sealhulgas loomsete kõrvalsaaduste, töötlemine keskkonnasõbralikuks biometaaniks. 

Meie integreeritud lähenemine hõlmab esmalt sobiva tooraine hankimist, seejärel biogaasi tootmist ning lõpuks selle puhastamist biometaaniks. Toitainerikka väetise ehk digestaadi suuname tagasi põllumajandusse, mis on suurepärane näide ringmajanduse edukast rakendamisest kohalikul tasandil.

Meie strateegia põhineb ennast tõestanud tootmisprotsessidel, kasutades selleks parimat võimalikku tehnoloogiat, mis on kohandatud vastavalt kohalikele põllumajandussektori tingimustele. Nii suudame pakkuda just konkreetsetele vajadustele vastavaid lahendusi. Bioforce’i pakutavate lahenduste hulka kuulub biometaanijaamade ja CNG-tanklate projekteerimine ja ehitus, nende efektiivne käivitamine, 24/7 opereerimine ning professionaalne järelhooldus.

BIOFORCE POOLT MÜÜDAV CNG EESTIS

%

MUU TURG

%

BIOFORCE

Bioforce opereerib regiooni kahte suurimat CNG tanklat.

Meie Tallinn CNG tanklad omavad olulist rolli Tallinna ühistranspordi keskkonnamõju vähendamisel, samal ajal toetades kogukonna pühendumust saavutada puhtam ja rohelisem linnakeskkond. Bioforce müüb oma tanklates üle 150 GWh gaasi aastas.

Bioforce
INFRASTRUKTUUR

1. EKT Ecobio/Bioforce: CNG tootmine
2. Tallinna Linnatranspordi AS/Bioforce: Kadaka surugaasitankla
3. Tallinna Linnatranspordi AS/Bioforce: Peterburi surugaasitankla
4. Ebavere biometaanijaam: jäätmete ringlusesse võtt ja töötlemine biometaaniks
5. Aravete biometaani tootmine: biogaasi töötlemine biometaaniks
6. Laatre biometaanijaam: ehituses
7. Viiratsi biometaanijaam: ehituses
8. Kaarma biometaani tankla: roheline kütus sõidukitele

Bioforce
CNG tanklad

BIOFORCE OPEREERIB TALLINNAS KAHTE SURUGAASITANKLAT TEENINDADES AS TALLINNA LINNATRANSPORDI GAASIBUSSE NING VARUSTADES NEID KESKKONNASÕBRALIKU BIOMETAANIGA.

Meie Tallinna CNG tanklad omavad olulist rolli Tallinna ühistranspordi keskkonnamõju vähendamisel, samal ajal toetades kogukonna pühendumust saavutada puhtam ja rohelisem linnakeskkond.

Lisaks pakume Ebaveres (Väike-Maarja vald), võimalust ka kõikidel teistel tankida sõidukitesse kohalikku keskkonnasõbralikku biometaani.Ka tanklate rajamisel oleme silmas pidanud taastuvenergia allikate propageerimist ühiskonnas, võimaldades kõikidel autojuhtidel panustada jätkusuutlikuma tuleviku loomisesse. Me mitte ainult ei varusta sõidukeid kütusega, vaid juhime ka tähelepanu keskkonnamõjudele ja -muutustele, et liikuda puhtama ja rohelisema Eesti suunas.

Bioforce
lahendused

bioforce
Jätkusuutlikkus

Peame oluliseks integreerida jätkusuutlikkusega seotud keskkonnaalased, sotsiaalsed ja juhtimisalased põhimõtted meie tööprotsessidesse.

Juhtimisotsustes arvestame ülemaailmsete säästva arengu eesmärkidega (SDG-dega), mille kaasamine on toonud edu nii jätkusuutliku töökeskkonna- kui ka kultuuri edendamisel. See suurendab meie konkurentsivõimet, maandab riske ja toetab pikaajalise väärtuse loomist nii ettevõttele kui ka laiemale ühiskonnale.

01. Keskkond

Rakendades ringmajanduse põhimõtteid ja efektiivset jäätmekäitlust panustame oluliselt keskkonnahoidu. Keskendume orgaaniliste jäätmete jätkusuutlikule käitlemisele ja nende töötlemisele biometaaniks, mis aitab vähendada kasvuhoonegaaside emissioone ning toetab jätkusuutlike energialahenduste arendamist.

02. Sotsiaalne

Oleme aktiivselt seotud kohalike kogukondadega, tehes koostööd kohalike sidusrühmadega ning viies ellu hariduslikke ja töötajate heaolule suunatud programme. Meie eesmärk on edendada kaasavat töökultuuri ning tõsta kogukonna teadlikkust taastuvenergia tootmise võimalustest.

03. Juhtimine

Tagame tugeva juhtimiskultuuri, hoides otsustusprotsesse läbipaistvana, vastutusstruktuurid selgetena ning riskijuhtimise tõhusana. Sel viisil loome sidusrühmadega usaldusväärsed suhted ning edendame organisatsiooni kõikidel tasanditel ausa ja eetilise käitumiskultuuri.

01. Keskkond

Rakendades ringmajanduse põhimõtteid ja efektiivset jäätmekäitlust panustame oluliselt keskkonnahoidu. Keskendume orgaaniliste jäätmete jätkusuutlikule käitlemisele ja nende töötlemisele biometaaniks, mis aitab vähendada kasvuhoonegaaside emissioone ning toetab jätkusuutlike energialahenduste arendamist.

02. Sotsiaalne

Oleme aktiivselt seotud kohalike kogukondadega, tehes koostööd kohalike sidusrühmadega ning viies ellu hariduslikke ja töötajate heaolule suunatud programme. Meie eesmärk on edendada kaasavat töökultuuri ning tõsta kogukonna teadlikkust taastuvenergia tootmise võimalustest.

03. Juhtimine

Tagame tugeva juhtimiskultuuri, hoides otsustusprotsesse läbipaistvana, vastutusstruktuurid selgetena ning riskijuhtimise tõhusana. Sel viisil loome sidusrühmadega usaldusväärsed suhted ning edendame organisatsiooni kõikidel tasanditel ausa ja eetilise käitumiskultuuri.

bioforce
Uudised

BIOFORCE
juhatus

Henry Uljas

Juhatuse esimees

+372 503 6036

henry@bioforce.ee

 Siim Tenno

Juhatuse liige / Operatsioonide juht

+372 5656 6425

siim@bioforce.ee

Karl Koort

Juhatuse liige / Arendusjuht

+372 50 33 473

karl@bioforce.ee

Egert Akenpärg

Juhatuse liige / Ehitusjuht

BIOFORCE

meeskond

Linda Maria Vask 

Jätkusuutlikkuse spetsialist

Kristjan Leht

Ehitusjuht

Sander Seeman

Projektijuht

Erik Joel Petrov

Projektiinsener

Meeri Nurk

3D projekteerija

Hans Müllerson

Projektijuht

Kert Kesler

Tehnikajuht

Veiko Virolainen

Hooldusjuht

Hans Sokk 

Tootmisjuht

Marius Mets 

Tooraine tarneahelajuht

Maimu Karindi

Raamatupidaja

BIOFORCE
PARTNERID