Bio Force

Efektiivsed ja töökindlad
roheenergia lahendused

Meie visioon

 

 

img
img
img
img
img

Bioforce’st

Bioforce pakub efektiivseid ja töökindlaid energialahendusi.

Tegutseme Balti ja Põhjamaade regioonis. Meie kolm peamist tegevussuunda on surugaasitanklate (CNG) rajamine, biometaanijaamad ja biometaani lahendused ning reoveekäitluse lahendused, mille läbi saame anda oma panuse rohelisema tuleviku heaks.

LAHENDUSED

Surugaasitanklad (CNG)

Koostöös oma partneritega CNG Fuels ltd ja Safe S.p.a pakume võtmed kätte lahendusena surugaasitanklaid (CNG) nii avalikeks kui ka era kasutuseks võimalusega ühendada tankla gaasivõrguga või kasutada gaasivõrgu puudumisel gaasi transpordiks tanklasse mobiilseid gaasipuhvreid.

LAHENDUSED

Biometaanijaamad

Peamiselt tegutseme kääriti põhiste biogaasijaamadega, kus biogaas puhastatakse biometaaniks membraantehnoloogia abil. Pakume nii põllumajanduslike kui ka tööstuslike kääritite lahendusi biogaasi tootmiseks. Biometaani kasutamiseks pakume kolme lahendust – sisestatakse erinevatel rõhkudel gaasivõrku, tõstetakse gaasi rõhku ja kasutatakse kohalikus surugaasitanklas (CNG), tõstetakse rõhku ja transporditakse mobiilsetes gaasipuhvrites lõpptarbijani gaasivõrguga liitumispunkti.

LAHENDUSED

Reoveekäitlus

Oleme suunatud tööstuslike reoveepuhastite võtmed kätte lahendustele. Põhiliselt pakume lahendusi toiduainete- ja joogitööstustele, tselluloosi- ja paberitööstustele ning keemia- ja ravimitööstustele.

TEHTUD TÖÖD

Biometaanijaam ja surugaasitankla (CNG)

 

Bioforce meeskond on ehitanud võtmed kätte lahendusena Siimani biometaanijaama ja sealse surugaasitankla (CNG). Jaamas kasutatakse biogaasi tootmiseks põhiliselt veiseläga, silo ja toidujäätmeid. Jaama aastane biometaani toodang on ligikaudu 1,5 millionit Nm3.

KOOSTÖÖPARTNERID
 

Usaldusväärne koostöö

 
Developing future
VISIOON
 

Bioforce eesmärgiks on olla juhtiv biometaani, reovee ja surugaasitanklate (CNG) partner nii äriklientidele kui avaliku sektori klientidele. Me projekteerime, ehitame, opereerime ja ka hooldame pakutud lahendusi. Surugaasitanklate (CNG) rajamine on meie lähiaastate missioon – gaasi kasutamine transpordisektoris annab võimaluse vähendada kulusid ning kasvuhoonegaaside emissioone nii ettevõtetel kui eratarbijatel. Biometaani nõudluse täitmiseks turul oleme seadnud eesmärgiks ehitada võtmed kätte lahendustena biometaanijaamasid. Tööstustele soovime pakkuda kuluefektiivseid ja töökindlaid reovee lahendusi täitamaks üha karmimaid keskkonnanõudeid.