Efektiivsed ja töökindlad
roheenergia lahendused

Meie visioon

 

 

img
img
img
img
img

Visioon

Bioforce pakub efektiivseid ja töökindlaid energialahendusi.

Bioforce OÜ on Eesti energiaettevõte, mis tegeleb biometaani tootmise, surugaasitanklate ehitamise ja reoveekäitluse lahenduste pakkumisega Baltikumis ning Põhjamaades. Läbi nende tegevuste anname oma panuse rohelisema ja puhtama keskkonna heaks. Tahame olla juhtiv ja usaldusväärne partner nii era- kui ka avalikule sektorile.

LAHENDUSED

Surugaasitanklad (CNG)

Koostöös oma partneritega CNG Fuels ltd ja Safe S.p.a pakume võtmed kätte lahendusena surugaasitanklaid era- ja avalikule sektorile. Asukohtades, kus gaasivõrk puudub, transpordime kütuse kohale mobiilsetes gaasipuhvrites. 

Biometaanijaamad

Projekteerime ja ehitamine biometaanijaamu, kus biogaas puhastatakse biometaaniks membraantehnoloogia abil. Pakume nii põllumajanduslikke kui ka tööstuslikke kääriteid. Toodetud biometaani saab kasutada gaasivõrgus ja kohalikus surugaasitanklas või transportida mobiilsetes gaasipuhvrites lõpptarbijani.

Reoveekäitlus

Projekteerime ja ehitame tööstuslikke reoveepuhasteid. Pakume võtmed kätte lahendusi peamiselt toiduainete- ja joogitööstustele, tselluloosi- ja paberitööstustele ning keemia- ja ravimitööstustele. 

TEHTUD TÖÖD

Siimani biometaanijaam ja surugaasitankla

Bioforce meeskond on ehitanud võtmed kätte lahendusena Siimani biometaanijaama ja sealse surugaasitankla (CNG). Jaamas kasutatakse biogaasi tootmiseks põhiliselt veiseläga, silo ja toidujäätmeid. Jaama aastane biometaani toodang on ligikaudu 1,5 millionit Nm3.

Peterburi tee surugaasitankla

Bioforce Infra ehitas koostöös Verston Ehitusega Peterburi tee surugaasitankla. 25 000 ruutmeetrisel alal asuvas tanklas on 120 tankimiskohta ja kaks kiirtankurit, mis varustavad surugaasiga 200 pealinnas sõitvat ühissõidukit.

Kadaka tee surugaasitankla

Kadaka tee surugaasitankla on Baltikumi suurim omataoline tankla, kus on 200 aeglase tankimise kohta ja kolm kiirtankurit, mis varustavad CNGga enam kui 200 pealinna gaasibussi. 

Aravete biometaani tootmisjaam 

Bioforce ehitab olemasoleva Aravete Biogaas OÜ tootmisüksuse kõrvale uue jaama, mis hakkab aastas tootma ligikaudu 35 GWh rohegaasi. Tooraine tuleb kõrval asuvast Aravete Agro lehmalaudast, ülejäänu tuuakse ka toidutööstusest. Aravetel toodetud biometaan läheb peamiselt Tallinna gaasibussidesse.

KOOSTÖÖPARTNERID
 

Usaldusväärne koostöö

 
Developing future
ROHEPÖÖRE

Euroopa Liit tuli 2021. aasta suvel välja ambitsioonika kliimapaketiga „Fit for 55“, mille eesmärk on vähendada aastaks 2030 kasvuhoonegaaside heitmeid 55 protsendi võrra.

Sihi saavutamisel mängib väga olulist rolli transpordisektor, mis vastutab ligikaudu veerandi ELis õhku paisatud heitgaaside eest. Seejuures Eesti majandus on üks kütusekulukamaid – me kulutame SKT kohta kaks korda rohkem transpordikütust kui ELis keskmiselt.  

Üks võimalus, kuidas Eesti transpordisektorit rohelisemaks muuta, on kasutada rohkem rohegaasi ehk biometaani. Erinevalt fossiilsetest kütustest on biometaanil sõitvad autod ja bussid CO2 ja muude heitmete vabad. Veelgi enam, Eesti teadlased on arvutanud, et auto, mis kasutab kütusena kodumaisest biojäägist valmistatud rohegaasi, neutraliseerib samaväärse bensiiniauto heitmeid ja veidi jääb ülegi. Lisaks on kodumaine biometaani tootmine ringmajanduse musternäidis, kus kõik jäägid kasutatakse ära.

Biometaan on juba praeguseks tugevalt kanda kinnitanud Eesti ühistranspordis. Tallinn, Tartu ja Pärnu on investeerinud gaasibussidesse ja seda toetavasse taristusse kümneid miljoneid eurosid. Investeeringud jätkuvad, mis tähendab, et lähiaastatel hakkab nõudlus biometaani järele hoogsalt kasvama. Bioforce’i missioon on seda seda nõudlust ning seista selle eest, et rohegaasi tootmine ja tarbimine Eestis kasvaks.

KONTAKTID

Henry Uljas

Tegevjuht, juhatuse liige
+372 503 6036
henry@bioforce.ee

Siim Tenno