BIOFORCE rohelise energia uudised

Tähistasime Aravetel meie üheaastast tegevusaastapäeva

Jun 8, 2023 | Uudised

Bioforce Aravete OÜ käivitas aasta tagasi Aravete biogaasijaama juurde puhastusüksuse, kus biogaasist võetakse välja metaan, mis on kasutatav maagaasiga sarnaselt. Bioforce Grupp peab tulevikus võimalikuks sarnaste jaamade rajamise abil katta ära olulise osa Eesti gaasi tarbimisest. Aravetel toodetud biometaan transporditakse surugaasi konteinerites AS Tallinna Linnatranspordi bussidele.

Bioforce Aravete OÜ juhatuse liige Siim Tenno sõnal on väga oluline kasvatada Eestis toodetud keskkonnasõbraliku gaasi mahtu. „Lisaks süsiniku jalajälje vähendamisele on meil tungiv vajadus vähendada oma sõltuvust fossiilsetest energiaallikatest. Biometaan kui kohalik ja keskkonnasõbralik kütus on oluline nii kasvuhoonegaaside vähendamiseks kui ka energiajulgeoleku parandamise seisukohalt,“ rääkis Tenno.

Biometaanijaamade ja surugaasitanklate arendamise, ehitamise ja opereerimisega tegelev Bioforce Group on lisaks Arvete biometaanijaamale käivitamas ka oma teist biometaanijaama Ebaveres ja aastaks 2028 on grupi meeskond seadnud omale eesmärgiks vähemalt 600 GWh biometaani tootmise, mis kataks ilmselt ära kogu maagaasi tarbimise Eesti transpordisektoris.

Loe rohkem 👉 https://pealinn.ee/2023/06/09/aravete-biometaanijaam-tootis-esimese-tegutsemisaastaga-kolme-kuu-jagu-rohegaasi-tallinna-busside-teenindamiseks/