BIOFORCE rohelise energia uudised

HKScan Estonia ja Bioforce Production rajavad Viljandimaale Eesti suurima biometaanijaama

Jul 7, 2023 | Uudised

  1. aasta lõpus valmiva biometaanijaama ehitusega alustatakse juba käesoleval aastal ning see aitab oluliselt kaasa jäätmete keskkonnasõbralikule käitlemisele ja uuesti ringlusse suunamisele biometaani ning väetise näol. Investeeringu suuruseks on ligikaudu 25 miljonit eurot ja uus biometaanijaam loob Viljandimaale kümmekond uut töökohta.

Biometaan on taastuvatest allikatest kodumaine biokütus, kus üle 95% on metaani (CH₄) ja mis on oma omadustelt võrdväärne maagaasiga ning kasutatav maagaasiga samades tarbimiskohtades. Biometaanijaama käivitamine võimaldab vähendada fossiilsete kütuste tarbimist Eestis, täites ühtlasi ka kliimaeesmärke, lisaks saavad põllumajandusjäätmetest turustatavad tooted. Jäätmetest toodetud biokütus on roheline ja toetab ringmajanduse eesmärke. Jaama ehitamine loob jäätmetele lisandväärtuse, tagades gaasitarbijate jaoks biometaani ning väetise põldudele.

Projekti juhib ja selle elluviimise eest vastutab Bioforce Production, tagades ootustele ja nõuetele vastamise nii keskkonna, kogukonna kui investorite huvides.

Loe rohkem 👉 https://rakverelk.ee/hkscan-estonia-ja-bioforce-production-rajavad-viljandimaale-eesti-suurima-biometaanijaama/