BIOFORCE rohelise energia uudised

Bioforce ehitab Aravetele biometaani tootmisjaama

Jun 5, 2021 | Uudised

Energiaettevõte Bioforce OÜ ehitab Aravetele kaasaegse ja keskkonnasõbraliku biometaani tootmisüksuse. Investeeringu kogumaksumus on 4 miljonit eurot ja uus jaam peaks tööd alustama järgmise aasta alguses.

„Euroopa Liidu ja Eesti kliimaeesmärgid nügivad meid aina enam kasutusele võtma rohelisi kütuseid. Eriti tähtis on see transpordis, kus Eesti kütusekulu SKT kohta ületab Euroopa keskmist lausa kahekordselt. Seetõttu näeme keskkonnasõbralikul ja kodumaisel biometaanil suurt potentsiaali, seda enam, et nõudlus rohegaasi järele peaks Eestis lähiaastatel hüppeliselt kasvama,“ ütles Bioforce juhatuse liige Henry Uljas.

Uljas selgitas, et nad ei ehita uut jaama nullist, vaid see kerkib olemasoleva Aravete Biogaas OÜ tootmisüksuse kõrvale, kus praegu tehakse biogaasist soojust ja elektrit. „Ühiste arutelude tulemusena Aravete Biogaasiga jõudsime järeldusele, et mõistlikum on koostootmise asemel keskenduda hoopis biometaanile, mille järele on Eestis praegu suur vajadus,“ ütles Uljas.

Nii investeerib Aravete Biogaas enda poolt 1,3 miljonit eurot, et ehitada uus eelmahuti, uus järelkääriti ja hakkepuidu katlamaja, mis on vajalik eeltingimus uue kütuse tootmiseks. Bioforce rajab aga 2,7 miljoni euro eest tootmisüksuse, mis suudab biogaasi puhastada ja teha sellest biometaani. „Tulemuseks on maagaasiga võrdse kütteväärtusega, aga täiesti keskkonnasõbralik kütus, mida saab kasutada näiteks ühistranspordis,“ märkis Uljas.

Uus jaam hakkab aastas tootma ligikaudu 35 GWh rohegaasi, mis on oma mahtudelt võrreldav teiste Eesti biometaani tootmisüksustega. Peamine tooraine tuleb kõrval asuvast Aravete Agro lehmalaudast, osa orgaanilisi jäätmeid tuuakse ka toiduainetööstusest. Biometaani plaanitakse tarnida Tallinna gaasitanklatesse, mis varustavad kütusega Tallinna uusi gaasibusse. „Nii liigume järk-järgult transpordisektori emissioonide vähenemise suunas,“ lisas Uljas.

Bioforce alustab uue tootmisüksuse rajamist tänavu sügisel. Prognooside kohaselt hakkab jaam biometaani tootma 2022. aasta jaanuaris. Ehitusjärgus annab see tööd umbes paarikümnele inimesele, hiljem jääb püsivaid töökohti Aravete Biogaasis ja Bioforce Aravetes hinnanguliselt seitse.

Bioforce OÜ on 2017. aastal loodud energiaettevõte, millel on kolm peamist tegevussuunda: biometaani tootmine, surugaasitanklate (CNG) ja reoveekäitluse lahenduste pakkumine. Bioforce’i tütarfirma Bioforce Infra võitis rohkem kui aasta tagasi Tallinna Linnatranspordi surugaasibusside tankimishanke ja ehitas Peterburi tee bussiterminalide juurde Baltikumi suurimat surugaasitankla. Analoogse tankla tuleb ka Kadaka tee bussiterminalide juurde.

Aravete Biogaas OÜ rajas 2012. aastal Aravetele Eesti tolleaegse suurima põllumajandusliku biogaasijaama, mis võimaldab soojuse ja elektri tootmiseks kasutada põllumajanduses tekkivaid kõrvalprodukte. Pool ettevõttest kuulub Aravete Agro ASile ja pool Baltic Biogas OÜle, viimase omanik on U.S