Tallinnas avati regiooni suurim surugaasitankla

by | Jul 20, 2021 | Uudised | 0 comments

Tagasi blogisse

AS Tallinna Linnatransport (TLT) ja Bioforce Infra OÜ avasid täna
Tallinnas regiooni suurima ja võimekama surugaasitankla. 25 000
ruutmeetrisel alal asuvas tanklas on 120 tankimiskohta ja kaks
kiirtankurit, mis varustavad surugaasiga 200 pealinnas sõitvat
ühissõidukit – tegemist on võimsaima omalaadse tanklaga kogu
Baltikumis ja Soomes.

„Gaasibussidele üleminek ning uue infrastruktuuri väljaarendamine on
oluline samm keskkonnasõbraliku transpordisüsteemi arendamises nii
Tallinnale kui kogu Eestile. Seniste diislikütusel sõitvate
ühissõidukite väljavahetamisel gaasibussidega ja keskkonnasõbralikumate
kütuste kasutamine toetab Tallinna eesmärke olla roheline pealinn.
Aastaks 2025 on TLT ja linna ühine eesmärk loobuda täielikult
diislikütustest. Keskkonnasäästlikkuse kõrval on iseäranis oluline, et
uuenenud bussipargiga hoitakse kokku vana ja kulunud taristu remondi- ja
ülalpidamiskuludelt,“ sõnas Tallinna abilinnapea Andrei Novikov.

TLT juhatuse esimees Deniss Boroditš rõhutas, et Peterburi teele loodud
surugaasitankla viib Eesti ühistranspordisektori uude arenguetappi.
„Kaasaegne bussiterminal koos surugaasitanklaga, mis on suurim ja
võimsaim meie regioonis, on oluline samm edasi kogu ühistranspordi
arengus. Üleminek gaasibussidele on teinud Tallinna linnatranspordist
suurima transpordisektori surugaasi tarbija Eestis. Täna teenindavad
pealinna juba 200 surugaasil sõitvat bussi ning lähiaastal lisanduvad
veel 150 gaasibussi. Oluline on märkida, et planeeritud 350 gaasibussi
tarbivad aastas ca 200 GWh surugaasi. Seega võib ühistranspordis gaasile
üleminekut pidada viimaste aastate suurimaks keskkonnasõbralikuks
uuenduseks – suurenenud nõudlus annab tootjatele põhjust tootmismahte
suurendada, see soodustab konkurentsi ja seeläbi ka keskkonnasõbralike
kütuste kättesaadavust,“ selgitas Boroditš.

Peterburi teel asuva regiooni suurima surugaasitankla ehitas Tallinna
ühistranspordi gaasihanke võitnud Bioforce Infra OÜ koostöös Verston
ehitusega. Bioforce Infra OÜ juhatuse esimees Henry Uljas sõnas, et
vastvalminud surugaasitanklas on 120 aeglase tankimise kohta ja lisaks kaks
kiirtankurit. „Kui aeglase tankimise alas saab 4 tunniga üheaegselt
laadida kuni 120 sõidukit, siis kiirtankuriga võtab surugaasibussi
tankimisprotsess aega kõigest 6-8 minutit. Kuna valdavas enamuses
tangitaks pealinna ühissõidukeid öösel, mil liinivedusid ei toimu, siis
katab tankla ära kõigi 200 sõiduki vajadused,“ sõnas Uljas, lisades,
et samal ajal ehitavad nad uut jaama Kadaka teele, kuhu lisandub juba kuu
aja jooksul 200 aeglase tankimise kohta ja kolm kiirtankurit.

Uljas lisas, et viimase kolme aastaga on biometaani tootmine Eestis
kasvanud kolm korda. „Kui täna on Eestis viis biometaani tootmisüksust,
siis lähiaastad toovad kindlasti turule vähemalt kolm uut
biometaanijaama, sest nõudlus keskkonnasõbraliku ja kodumaise biometaani
järele suureneb veelgi. Näiteks ehitab Bioforce OÜ Aravetele uut
tootmisjaama, mis hakkab aastas tootma ligikaudu 35 GWh rohegaasi.
Investeeringu maksumus on 4 miljonit eurot ja uus jaam peaks tööd
alustama järgmise aasta veebruaris,“ ütles Uljas.

Regiooni suurima gaasitankla avamisel esitles TLT uusi täiendavaid
surugaasibusse, mis on liinile jõudnud alates juulist.

Lisanduvatest bussidest 75 on Urbino 12 bussid ja 25 Urbino 18
liigendbussid. Mõlemad sõidukitüübil on 235 kW-ne mootor, mis on
kohandatud surugaasi kasutamiseks. Mõnevõrra on uuenenud busside sisemus
ning tehniline lahendus – avaras konditsioneeriga bussisalongis saavad
reisijad sõidu ajal kasutada nutiseadmete laadimiseks USB-pesasid, bussid
on varustatud kaameratega, et tagada turvalisust ning suurendada bussijuhi
vaatevälja. Automaatse reisijate loendussüsteemiga bussid mahutavad
Urbino 12 puhul vähemalt 80-reisijat ja Urbino 18 puhul 140 reisijat.

Varasematest surugaasibussidest on uutel sõidukitel täielikult suletud
juhikabiin, mis suurendab sõidukijuhi turvalisust ja muudab töökoha
ergonoomiliseks. Bussi juhtpaneelile on lisatud tulekahju avastamise
signaalid ning tagurdussensorid. Lisaks pakuvad juhile abi nii vihma- kui
ka hämaruse andurid, kui tuleb sõita ebasoodsates ilmastikutingimustes.