Bioforce ehitab Aravetele biometaani tootmisjaama

by | Jun 5, 2021 | Uudised | 0 comments

Tagasi blogisse

Energiaettevõte Bioforce OÜ ehitab Aravetele kaasaegse ja
keskkonnasõbraliku biometaani tootmisüksuse. Investeeringu kogumaksumus
on 4 miljonit eurot ja uus jaam peaks tööd alustama järgmise aasta
alguses.

„Euroopa Liidu ja Eesti kliimaeesmärgid nügivad meid aina enam
kasutusele võtma rohelisi kütuseid. Eriti tähtis on see transpordis, kus
Eesti kütusekulu SKT kohta ületab Euroopa keskmist lausa kahekordselt.
Seetõttu näeme keskkonnasõbralikul ja kodumaisel biometaanil suurt
potentsiaali, seda enam, et nõudlus rohegaasi järele peaks Eestis
lähiaastatel hüppeliselt kasvama,“ ütles Bioforce juhatuse liige Henry
Uljas.

Uljas selgitas, et nad ei ehita uut jaama nullist, vaid see kerkib
olemasoleva Aravete Biogaas OÜ tootmisüksuse kõrvale, kus praegu tehakse
biogaasist soojust ja elektrit. „Ühiste arutelude tulemusena Aravete
Biogaasiga jõudsime järeldusele, et mõistlikum on koostootmise asemel
keskenduda hoopis biometaanile, mille järele on Eestis praegu suur
vajadus,“ ütles Uljas.

Nii investeerib Aravete Biogaas enda poolt 1,3 miljonit eurot, et ehitada
uus eelmahuti, uus järelkääriti ja hakkepuidu katlamaja, mis on vajalik
eeltingimus uue kütuse tootmiseks. Bioforce rajab aga 2,7 miljoni euro
eest tootmisüksuse, mis suudab biogaasi puhastada ja teha sellest
biometaani. „Tulemuseks on maagaasiga võrdse kütteväärtusega, aga
täiesti keskkonnasõbralik kütus, mida saab kasutada näiteks
ühistranspordis,“ märkis Uljas.

Uus jaam hakkab aastas tootma ligikaudu 35 GWh rohegaasi, mis on oma
mahtudelt võrreldav teiste Eesti biometaani tootmisüksustega. Peamine
tooraine tuleb kõrval asuvast Aravete Agro lehmalaudast, osa orgaanilisi
jäätmeid tuuakse ka toiduainetööstusest. Biometaani plaanitakse tarnida
Tallinna gaasitanklatesse, mis varustavad kütusega Tallinna uusi
gaasibusse. „Nii liigume järk-järgult transpordisektori emissioonide
vähenemise suunas,“ lisas Uljas.

Bioforce alustab uue tootmisüksuse rajamist tänavu sügisel. Prognooside
kohaselt hakkab jaam biometaani tootma 2022. aasta jaanuaris. Ehitusjärgus
annab see tööd umbes paarikümnele inimesele, hiljem jääb püsivaid
töökohti Aravete Biogaasis ja Bioforce Aravetes hinnanguliselt seitse.

Bioforce OÜ on 2017. aastal loodud energiaettevõte, millel on kolm
peamist tegevussuunda: biometaani tootmine, surugaasitanklate (CNG) ja
reoveekäitluse lahenduste pakkumine. Bioforce’i tütarfirma Bioforce
Infra võitis rohkem kui aasta tagasi Tallinna Linnatranspordi
surugaasibusside tankimishanke ja ehitas Peterburi tee bussiterminalide
juurde Baltikumi suurimat surugaasitankla. Analoogse tankla tuleb ka Kadaka
tee bussiterminalide juurde.

Aravete Biogaas OÜ rajas 2012. aastal Aravetele Eesti tolleaegse suurima
põllumajandusliku biogaasijaama, mis võimaldab soojuse ja elektri
tootmiseks kasutada põllumajanduses tekkivaid kõrvalprodukte. Pool
ettevõttest kuulub Aravete Agro ASile ja pool Baltic Biogas OÜle, viimase
omanik on U.S. Invest AS.